Kompleksowe badania i analizy obiektów budowlanych w fazie ich projektowania, wznoszenia i eksploatacji (z uwzględnieniem warunków środowiskowych), a także w fazie ich utrzymania i modernizacji.

Główne kierunki działań naukowo-badawczych:

 • obciążenia działające na obiekt i odpowiedzi konstrukcji na obciążenia,
 • współdziałanie obiektu z podłożem,
 • materiały budowlane,
 • systemy izolacyjne,
 • systemy ogrzewania, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i energię, sanitarne,
 • budowle hydrotechniczne,
 • inżynieria dróg, kolei i mostów,
 • infrastruktura techniczna miast,
 • organizacja i planowanie procesów budowlanych.

Główne zadania i formy działalności Komitetu:

 • integracja środowiska naukowego i technicznego w zakresie nauki i wiedzy reprezentowanej przez Członków Komitetu,
 • rozwój kadr naukowych w zakresie kierunków reprezentowanych w Komitecie dyscyplin naukowych,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi w inspirowaniu badań i wdrażaniu ich wyników,
 • promocja interdyscyplinarnych lub nawet na multidyscyplinarnych badań naukowych,
 • współpraca z agendami rządowymi i samorządowymi oraz Instytutami branżowymi,
 • dbałość o wysoki poziom wydawnictw związanych z KILiW,
 • promocja pracowników związanych z dyscyplinami reprezentowanymi przez członków Komitetu,
 • współpraca z Komitetami w ramach Wydziału IV oraz innymi Komitetami Polskiej Akademii Nauk,
 • przekazywanie bieżących informacji dotyczących PAN, w tym zachodzących zmian prawnych i w zakresie podejmowanych działań.

Komitet koordynuje także współpracę z międzynarodowymi instytucjami i organizacjami:

FIB (Fédération internationale du béton)
Koordynator dr hab. inż. Wit DERKOWSKI, prof. Politechniki Krakowskiej;

RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires d’Essais et de recherches sur les Matériaux et les constructions)
Koordynator dr hab. inż. Izabela HAGER, prof. Politechniki Krakowskiej.