Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2020–2023

Skład Prezydium

Przewodniczący: 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK – Politechnika Krakowska.

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI – Politechnika Warszawska;
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI – Politechnika Świętokrzyska.

Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI – Politechnika Rzeszowska;
Prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA – Politechnika Warszawska.

Sekretarz naukowy:

Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – Politechnika Wrocławska.