Członkowie Komitetu Kadencji 2020‒2023

 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej AJDUKIEWICZ
 2. Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – Politechnika Wrocławska.
 3. Mgr inż. Dariusz BLOCHER ‒ Unibep S.A.
 4. Prof. dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA – Politechnika Lubelska.
 5. Prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI – Instytut Techniki Budowlanej.
 6. Prof. dr hab. inż. Jan DEJA ‒ Akademia Górniczo-Hutnicza.
 7. Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA.
 8. Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK – Politechnika Krakowska.
 9. Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ – Politechnika Warszawska.
 10. Prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN – Politechnika Łódzka.
 11. Prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI – Politechnika Warszawska.
 12. Prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB ‒ członek rzeczywisty PAN. 
 13. Prof. dr hab. inż. Barbara GOSZCZYŃSKA – Politechnika Świętokrzyska.
 14. Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA – Politechnika Lubelska.
 15. Dr hab. inż. Izabela HAGER – Politechnika Krakowska.
 16. Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA – Politechnika Wrocławska.
 17. Prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI – Politechnika Poznańska.
 18. Prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 19. Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI – Politechnika Warszawska.
 20. Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI – Politechnika Rzeszowska.
 21. Prof., dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI – Politechnika Warszawska.
 22. Prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
 23. Prof. dr hab. inż. Jerzy LIS – Akademia Górniczo-Hutnicza, członek korespondent PAN.
 24. Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS – Politechnika Wrocławska.
 25. Prof. dr hab. inż. Jacek MĄKINIA – Politechnika Gdańska.
 26. Prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA – Politechnika Gdańska.
 27. Prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI – Politechnika Bydgoska.
 28. Prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI.
 29. Prof. dr hab. inż. Elżbieta RADZISZEWSKA-ZIELINA – Politechnika Krakowska.
 30. Prof. dr hab. Magdalena RUCKA – Politechnika Gdańska.
 31. Dr hab. inż. Łukasz SADOWSKI – Politechnika Wrocławska.
 32. Prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA – Politechnika Warszawska.
 33. Prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA – Akademia Górniczo-Hutnicza.
 34. Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK – Politechnika Poznańska.
 35. Prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO – Politechnika Wrocławska.
 36. Prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI – Politechnika Krakowska.
 37. Prof. dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI ‒ Instytut Budownictwa Wodnego PAN.
 38. Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI – Politechnika Świętokrzyska.
 39. Prof. dr hab. inż. Andrzej TRUTY ‒ Politechnika Krakowska.
 40. Mgr inż. Ryszard TRYKOSKO – NDI S.A.
 41. Prof. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN ‒ członek rzeczywisty PAN.
 42. Prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE – Politechnika Gdańska, członek korespondent PAN.
 43. Mgr inż. Michał WRZOSEK – PERI POLSKA sp. z o.o.
 44. Prof. dr hab. inż. Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA – Politechnika Białostocka.
 45. Prof. dr hab. inż. Henryk ZOBEL – Politechnika Warszawska.

Członkowie Stowarzyszeni Komitetu

 1. Prof. Zbigniew M. BZYMEK (USA).
 2. Dr Jacek ŁUKASIK (Francja).
 3. Prof. Radosław MICHAŁOWSKI (USA).
 4. Prof. Piotr MONCARZ (USA).
 5. Prof. Piotr NOAKOWSKI (Niemcy).
 6. Prof. Andrzej S. NOWAK (USA).
 7. Prof. Jan OLEK (USA).
 8. Prof. Edmundas ZAVADSKAS (Litwa).