Wybory do komitetów naukowych PAN

Trwające obecnie kadencje Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk upływają między styczniem a majem 2024 roku. Dlatego też, już teraz rozpoczynają się wybory do komitetów naukowych kolejnej kadencji.

Uprawnionych do głosowania jest ponad 35 tys. samodzielnych pracowników naukowych, dlatego wybory do 78 komitetów naukowych PAN zostaną przeprowadzone przy pomocy Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN).

Harmonogram oraz inne szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie głównej PAN: https://pan.pl/harmonogram/ 

Nadchodzące konferencje:

 • 68. Krynicka Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB 

  • "Wyzwania budownictwa na terenach górniczych, pogórniczych i zdegradowanych"
  • Gliwice, 24-28 września 2023 r.
 • XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Techniczna Awarie Budowlane ICSF 2024 

  • Międzyzdroje, 20-24 maja 2024 r.

Plenarne posiedzenia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w 2023 roku: 

 • 27 stycznia 2023 r.

 • 24 marca 2023 r.

 • 26 czerwca 2023 r.

Nadchodzące posiedzenia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: 

 • Otwarte Posiedzenie Sekcji Konstrukcji Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN;

  • Gliwice, 25 września 2023 r. w ramach 68. Krynickiej Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB;
  • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, ul. Akademicka 5, Aula 118, 16:30 – 17:30.
 • Plenarne posiedzenie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w drugiej połowie października 2023 r.