Sekcje Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk
Kadencja 2020-2023
(układ alfabetyczny)

Sekcja Ciepłownictwa i Klimatyzacji  (http://www.ee.put.poznan.pl/index.php/sekcja-cik-pan)

dr hab. inż. Anna BOGDAN – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Jan DANIELEWICZ
   Politechnika Wrocławska,

dr hab. inż. Jan KACZMARCZYK
   Politechnika Śląska,

dr hab. inż. Agnieszka LECHOWSKA
   Politechnika Krakowska,

dr hab. inż. Piotr LIS
   Politechnika Częstochowska,

prof. dr hab. inż. Tomasz MRÓZ – sekretarz
   Politechnika Poznańska,

prof. dr hab. inż. Henryk G. SABINIAK
   Politechnika Łódzka,

prof. dr hab. inż. Władysław SZAFLIK
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Poznańska,

prof. dr hab. inż. Mirosław ŻUKOWSKI
   Politechnika Białostocka.

Sekcja Fizyki Budowli  (http://www.bais.p.lodz.pl/index.php/sekcja)

prof. dr hab. inż. Dorota CHWIEDUK
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Halina GARBALIŃSKA
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Łódzka,

dr hab. inż. Tomasz KISILEWICZ
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Halina KOCZYK
   Politechnika Poznańska,

prof. dr hab. inż. Lech LICHOŁAJ
   Politechnika Rzeszowska,

prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Jerzy PIOTROWSKI –– sekretarz
   Politechnika Świętokrzyska,

prof. dr hab. inż. Jan ŚLUSAREK
   Politechnika Śląska,

prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ
   Politechnika Opolska.

Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej  (https://sgiip.geotechnika.kylos.pl)

prof. dr hab. inż. Zbigniew LECHOWICZ (członek KILiW)
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS (członek KILiW)
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA (członek KILiW)
   Politechnika Warszawska,

dr hab. inż. Piotr SROKOSZ – sekretarz
   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

prof. dr hab. Inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI (członek KILiW)
   Instytut Budownictwa Wodnego PAN,

prof. dr hab. inż. Andrzej TRUTY (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Katarzyna ZABIELSKA-ADAMSKA (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Białostocka.

Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej  (https://sekcjaik.il.pw.edu.pl)

prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ (członek KILiW)
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK (członek KILiW)
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Stanisław GACA
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB (członek rzeczywisty PAN),

dr hab. inż. Marek PAWLIK
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI (członek KILiW),

prof. dr hab. inż. Piotr RADZISZEWSKI
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Artur ZBICIAK – sekretarz
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Henryk ZOBEL (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Adam ZOFKA
   Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych  (www.simbpan.pk.edu.pl)

prof. dr hab. inż. Lech CZARNECKI (członek KILiW)
   Instytut Techniki Budowlanej,

prof. dr hab. inż. Jan DEJA (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Akademia Górniczo-Hutnicza,

prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Warszawska,

dr hab. inż. Izabela HAGER (członek KILiW)
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA (członek KILiW) – przewodnicząca
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

prof. dr hab. inż. Jerzy LIS (członek KILiW, członek korespondent PAN)
   Akademia Górniczo-Hutnicza,

prof. dr inż. Andrzej NOWAK (członek stowarzyszony KILiW)|
   Auburn University, Alabama, USA,

prof. dr hab. inż. Jan OLEK (członek stowarzyszony KILiW)
   Purdue University, Indiana, USA,

prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (członek KILiW)
   Politechnika Krakowska,

dr hab. inż. Tomasz TRACZ – sekretarz
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI (członek KILiW)
   Politechnika Świętokrzyska.

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych  (http://sipb.pk.edu.pl)

mgr inż. Dariusz BLOCHER (członek KILiW)
   Prezes Budimex SA,

prof. dr hab. inż. Zdzisław HEJDUCKI
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Bożena HOŁA
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI (członek KILiW)
   Politechnika Poznańska,

prof. dr hab. inż. Tadeusz KASPROWICZ
   Wojskowa Akademia Techniczna,

prof. dr hab. inż. Elżbieta RADZISZEWSKA-ZIELINA (członek KILiW) – przewodnicząca
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA
   Akademia Wojsk Lądowych,

prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Akademia Górniczo-Hutnicza,

mgr inż. Ryszard TRYKOSKO (członek KILiW)
   Wiceprezes Grupy NDI SA,

mgr inż. Michał WRZOSEK (członek KILiW)
   Prezes PERI Polska Sp z o.o.

Sekcja Inżynierii Sanitarnej  (http://www.pomysl.com/pan)

dr hab. inż. Anna GŁOWACKA
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

dr hab. inż. Joanna JEŻ-WALKOWIAK
   Politechnika Poznańska,

dr hab. inż. Dariusz KOWALSKI – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Lubelska,

prof. dr hab. inż. Paweł LICZNAR
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Jacek MĄKINIA (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK
   Politechnika Rzeszowska,

prof. dr hab. inż. Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
   Politechnika Częstochowska,

dr hab. inż. Michał ZIELINA – sekretarz
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Izabela ZIMOCH
   Politechnika Śląska,

dr hab. Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ
   Politechnika Warszawska.

Sekcja Konstrukcji Betonowych  (http://www.sekcjabeton.pollub.pl)

prof. dr inż. Andrzej AJDUKIEWICZ
   Politechnika Śląska,

dr hab. inż. Wit DERKOWSKI (przewodniczący Polskiej Grupy FIB)
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Łukasz DROBIEC – sekretarz
   Politechnika Śląska,

prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA (członek KILiW)
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Barbara GOSZCZYŃSKA (członek KILiW)
   Politechnika Świętokrzyska,

prof. dr hab. inż. Anna HALICKA (członek KILiW) – przewodnicząca
   Politechnika Lubelska,

prof. dr hab. inż. Michał KNAUFF
   przedstawiciel środowiska warszawskiego,

prof. dr hab. inż. Mieczysław KUCZMA
   przedstawiciel środowiska poznańskiego,

prof. dr hab. inż. Krystyna NAGRODZKA-GODYCKA (członek KILiW)
   Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Tadeusz URBAN – z-ca przewodniczącej
   Politechnika Łódzka,

dr hab. inż. Szczepan WOLIŃSKI – z-ca przewodniczącej
   Politechnika Rzeszowska.

Sekcja Konstrukcji Hydrotechnicznych (http://skhpan.is.pw.edu.pl)

dr hab. inż. Paweł FALACIŃSKI – sekretarz
   Politechnika Warszawska,

dr hab. inż. Tomasz KAŁUŻA
   Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Eugeniusz KODA
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

dr hab. Apoloniusz KODURA
   Politechnika Warszawska,

dr hab. inż. Stanisław KOSTECKI
   Politechnika Wrocławska,

dr hab. inż. Paweł POPIELSKI – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Adam SZYMKIEWICZ
   Politechnika Gdańska,

dr hab. inż. Jan WINTER
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Jan ŻELAZO
   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Sekcja Konstrukcji Metalowych  (http://skm.prz.edu.pl)

prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI (członek KILiW)
   Politechnika Warszawska,

prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Rzeszowska,

prof. dr hab. inż. Robert JANKOWSKI
   Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Wojciech LORENC
   Politechnika Wrocławska,

prof. dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI – z-ca przewodniczącego
   Uniwersytet Zielonogórski,

prof. dr hab. inż. Mariusz MAŚLAK
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Marek PIEKARCZYK
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. Inż. Tomasz SIWOWSKI
   Politechnika Rzeszowska,

dr hab. inż. Jerzy SZLENDAK
   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach,

prof. dr hab. inż. Elżbieta SZMIGIERA – sekretarz
   Politechnika Warszawska.

Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów  (https://wilis.pg.edu.pl/sekcjamkm)

prof. dr hab. inż. Ewa BŁAZIK-BOROWA (członek KILiW) ‒ sekretarz
   Politechnika Lubelska,

prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI (członek KILiW)
   Politechnika Bydgoska,

prof. dr hab. inż. Magdalena RUCKA (członek KILiW) – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Gdańska,

prof. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN (członek KILiW, członek korespondent PAN)
   Politechnika Krakowska,

prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE (członek KILiW, członek korespondent PAN) – przewodniczący
   Politechnika Gdańska.