Prezydium Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020 

Prof. dr hab. inż. Marian GIŻEJOWSKI (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Marian GWOŹDŹ – wiceprzewodniczący
   Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI – wiceprzewodniczący
   Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Ewa SUPERNAK – sekretarz
   Politechnika Gdańska


Prezydium Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Anna HALICKA, (członek KILiW) – przewodnicząca
   Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
   Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Szczepan WOLIŃSKI, prof. PRz (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
   Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Tadeusz URBAN, prof. PŁ – wiceprzewodniczący
   Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Łukasz DROBIEC, prof. PŚl – sekretarz
   Politechnika Śląska


Prezydium Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Anna SOBOTKA (członek KILiW) – przewodnicząca
   Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI, prof. PW – wiceprzewodniczący
   Politechnika Warszawska, filia w Płocku
Dr hab. inż. Elżbieta RADZISZEWSKA-ZIELINA (członek KILiW) – sekretarz
   Politechnika Krakowska


Prezydium Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Dariusz GAWIN (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Łódzka
Prof. dr hab. inż. Jerzy WYRWAŁ – wiceprzewodniczący
   Politechnika Opolska
Prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK – wiceprzewodniczący
   Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Marcin KONIORCZYK, prof. PŁ – sekretarz
   Politechnika Łódzka


Prezydium Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Dr hab. inż. Stanisław GACA, prof. PK – przewodniczący
   Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. PWr – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Piotr RADZISZEWSKI – z-ca przewodniczącego
   Politechnika Warszawska
Dr inż. Mariusz KIEĆ – sekretarz
   Politechnika Krakowska


Prezydium Sekcji Konstrukcji Hydrotechnicznych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Paweł POPIELSKI, prof. PW – wiceprzewodniczący
   Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Waldemar ŚWIDZIŃSKI, prof. IBW (członek KILiW) – wiceprzewodniczący
   Instytut Budownictwa Wodnego PAN
Dr inż. Paweł FALACIŃSKI – sekretarz
   Politechnika Warszawska


Prezydium Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Dr hab. inż. Maria KASZYŃSKA, prof. ZUT (członek KILiW) – przewodnicząca
   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr hab. inż. Jan DEJA – wiceprzewodniczący
   Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ, – wiceprzewodniczący
   Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA – wiceprzewodniczący
   Politechnika Wrocławska
Dr inż. Tomasz TRACZ – sekretarz
   Politechnika Krakowska


Prezydium Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wojciech DĄBROWSKI (członek KILiW)  – wiceprzewodniczący
   Politechnika Krakowska
Dr inż. Wiktor TREICHEL – sekretarz naukowy
   Politechnika Warszawska


Prezydium Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Dr hab inż. Andrzej TRUTY, prof. PK – przewodniczący
   Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Joanna BZÓWKA, prof. PŚl – wiceprzewodnicząca
   Politechnika Śląska
Dr hab inż. Adam KRASIŃSKI – wiceprzewodniczący
   Politechnika Gdańska
Dr inż. Rafał OSSOWSKIsekretarz
   Politechnika Gdańska


Prezydium Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE (członek KILiW, czł. koresp. PAN) – przewodniczący
   Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Wojciech GILEWSKI prof. PW – wiceprzewodniczący
   Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Adam GLEMA, prof. PP – wiceprzewodniczący
   Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Wojciech WITKOWSKI – sekretarz
   Politechnika Gdańska


Prezydium Sekcji Ciepłownictwa i Klimatyzacji  KILiW PAN
w kadencji 2016-2020

Prof. dr hab. inż. Edward SZCZECHOWIAK (członek KILiW) – przewodniczący
   Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Jan DANIELEWICZ, prof. PWr – wiceprzewodniczący
   Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Krzysztof WOJDYGA, prof. PW – wiceprzewodniczący
   Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Mieczysław POROWSKI, prof. PP – sekretarz
   Politechnika Poznańska