Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego

w dniu 2 marca 2020 r.

prof. dr hab. inż.  Tadeusza Godyckiego – Ćwirko

wieloletniego Członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
wybitnego inżyniera budownictwa lądowego,
specjalistę w dziedzinie konstrukcji betonowych,
Profesora oddanego nauce i pracy dydaktycznej na uczelniach krajowych i zagranicznych,
pracownika Politechniki Gdańskiej i Politechniki Łódzkiej,
honorowego członka PZITB,
doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej
i honorowego profesora Politechniki Krakowskiej.
Profesor był autorem wielu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą.
Działalność naukową harmonijnie łączył z działalnością inżynierską,
będąc autorem, konsultantem i weryfikatorem wielu unikalnych
projektów z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i sakralnego,
m.in. Bazyliki Licheńskiej, stadionu PGE Arena w Gdańsku.
Profesor otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.
Był odznaczony między innymi Krzyżami Orderu Polonia Restituta:
Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
a także Medalem Prezydenta Miasta Gdańska
oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej.

Żonie Krystynie przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN