Badanie obiektu budowlanego w czasie projektowania, wznoszenia i eksploatacji w środowisku, a także jego modernizacja i naprawy.

Główne kierunki badań:

  • obciążenia działające na obiekt,
  • współdziałanie obiektu z podłożem,
  • materiały budowlane,
  • systemy izolacyjne,
  • systemy ogrzewania, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i energię, sanitarne,
  • budowle hydrotechniczne,
  • inżynieria dróg i mostów,
  • infrastruktura techniczna miast,
  • organizacja i planowanie procesów budowlanych.

Komitet został powołany w 1952 r. Komitet koordynuje współpracę z międzynarodowymi organizacjami:

FIB (Fédération internationale du béton)
                          - koordynator dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. Politechniki Krakowskiej

RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires d’Essais et de recherches sur les Matériaux et les constructions)
                          - koordynator dr hab. inż. Izabela Hager, prof. Politechniki Krakowskiej