Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2016-2020

 

Skład Prezydium:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK - Politechnika Krakowska

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. inż. Aleksander KOZŁOWSKI - Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Marian KWIETNIEWSKI - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI - Politechnika Świętokrzyska

Członkowie PAN:

Czł. rzecz. PAN, prof. dr hab. inż. Józef GŁOMB - Politechnika Śląska
Czł. koresp. PAN, prof. dr hab. inż. Jerzy LIS - Akademia Górniczo-Hutnicza
Czł. rzecz. PAN, prof. dr hab. inż. Zenon WASZCZYSZYN
Czł. koresp. PAN, prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE - Politechnika Gdańska

Sekretarz naukowy:

Prof. dr hab. inż. Anna SIEMIŃSKA-LEWANDOWSKA - Politechnika Warszawska